Cerere Ofertă Produse Papetărie pentru proiectul Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii-SIPAC

Pentru implementarea proiectului „Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii-SIPAC””, Rogepa are nevoie să achiziționeze produse de papetărie. Invităm vânzătorii de asemenea produse să depună oferte de preț pentru ca noi să o putem alege pe cea mai bună pentru îndeplinirea scopului proiectului.

Dacă doriți să depuneți o ofertă, vă rugăm să consultați documentul pdf atașat, apoi să ne trimiteți oferta dumneavoastră, valabilă pentru minim 60 de zile, semnată și ștampilată pe email sau la adresele de corespondență.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 16.11.2020, la adresa: Baia Mare, bd. Unirii nr.16, cam 20 sau Cluj-Napoca, Bd.N. Titulescu, nr. 4, cam. 54, sau pe email: mail@rogepa.org.

Informații suplimentare pe e-mail: mail@rogepa.org

Proiectul „Stagiul de practică-primul pas spre primul job” Contract POCU/626/6/13/ 131605, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro