RESTAT

RESTAT

RESTAT

Restat Logo

Scopul proiectului RESTAT este de a educa personalul din sectorul turistic despre importanța și oportunitățile pe care le conferă turismul accesibil. Proiectul oferă mai multe unelte pentru a-i ajuta pe furnizorii din domeniu să ofere destinații și produse turistice accesibile.

Ce este turismul accesibil

Turismul accesibil reprezintă efortul de a furniza experiențe turistice care pot fi experimentate de oricine, indiferent de nevoile lor speciale, dizabilități sau vârstă. Pentru a realiza turism accesibil, trebuie șterse barierele fizice care ar putea limita mobilitatea anumitor grupuri, trebuie asigurată comunicarea eficientă cu persoane cu nevoi speciale și trebuie asigurată conștientizarea celor implicați în turism despre nevoile speciale pe care le pot avea clienții lor și cum pot fi rezolvate aceste nevoi. Turismul accesibil trebuie să fie inclusiv, deci nu presupune crearea de experiențe speciale pentru grupuri cu nevoi speciale, ci crearea de experiențe turistice care pot fi accesate de oricine, indiferent de particularitățile lor.

Persoane cu nevoi speciale

Turismul accesibil nu presupune doar conștientizarea nevoilor persoanelor cu dizabilități, persoanele cu nevoi speciale nefiind neapărat persoane cu dizabilități. Persoanele cu nevoi speciale pot fi cei care au alergii alimentare; persoanele cu mobilitate redusă de exemplu cei bătrâni, femeile însărcinate, părinții cu cărucioare sau cei care se confruntă cu dificultăți cognitive sau intelectuale. Nevoile speciale pot să fie permanente sau temporare.

RESTAT în numere

numărul de parteneri:

6

număr de întâlniri transnaționale:

5

durata de implementare:

42 de luni

numărul de participanți la cursuri:

500

utilizatori care accesează un loc de muncă mai bun:

30%

estimarea numărului de furnizori de turism influențați:

30.000

Rezumatul Proiectului

În afară de bariere arhitecturale, resursele umane reprezintă cel mai mare obstacol în calea promovării și implementării turismului accesibil. Credem ca acest fapt este datorat unei lipse de conștientizare datorate rarității cursurilor de formare în domeniu și lipsei unui plan centralizat de formare. Proiectul RESTAT (REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism) are ca obiectiv abordarea acestor lipsuri, oferind soluții pentru a le conferi celor implicați în turism competența de a fi pregătiți și disponibili să ofere experiențe diversificate și personalizate turiștilor cu nevoi speciale.

Pe cine ajută proiectul:

  1. Pe lucrătorii și profesioniștii din turism care aspiră să ofere servicii cu o calitate mai ridicată,
  2. Pe managerii turistici și furnizorii de formare care doresc să-i ajute pe cei din zona lor să ofere servicii de turism accesibil de bună calitate,
  3. Pe autorități centrale și locale care caută opțiuni de dezvoltare turistică,
  4. Pe angajatori și agenții de angajare,
  5. Pe cai care au sau nu au nevoi speciale, care vor beneficia de noile cunoștințe ale celor care le oferă servicii turistice.

Produsele Proiectului:

IO1

Un Studiu de Abilități Practice și Context al Angajărilor, pentru a identifica un set de abilități dezirabile care sunt probabil acumulate de lucrătorii în turism la locul de muncă. Studiul va clasifica un set de Oportunități de Mobilitate a Locului de Muncă pentru cei care activează în turismul accesibil. Acest studiu va servi ca o bază pentru următoarele produse ale proiectului.

IO2

Un Instrument pentru Susținerea Abilităților pentru evaluarea și clasificarea obiectivă a nivelului competențelor de turism accesibil pe care le au deja cei care lucrează în turism. Acest instrument ia forma unei platforme online de evaluare unde lucrătorii în turism răspund unor seturi de întrebări formulate atent pentru a-și autoevalua nivelul de cunoștințe în turism accesibil. Platforma funcționează complet autonom, astfel încât utilizatorii o pot folosi fără independent și își pot genera propriul certificat de cunoștințe.

IO3

Un Curs pentru Îmbunătățirea Abilităților având 4 module specifice de formare, care le permite lucrătorilor în turism și managerilor turistici să dezvolte servicii personalizate, bine planificate, atrăgătoare pentru persoane cu sau fără nevoi speciale.

IO4

Un instrument de orientare profesională pentru a stimula angajabilitatea și mobilitatea celor care lucrează în turism. Acest instrument îi va ghida pentru alegerea celor mai potrivite opțiuni profesionale pe baza abilităților validate și caracteristicilor personale.

Pe termen lung, RESTAT dorește facă turismul accesibil un sector economic dinamic, cu forță de muncă pregătită să susțină dezvoltarea sustenabilă, turismul responsabil și valoarea socială de șanse egale. Proiectul aspiră să contribuie la planurile europene de recunoaștere, validare și utilizare a abilităților și calificărilor ale forței de muncă. RESTAT va contribui la promovarea și furnizarea informațiilor despre turism accesibil.

Contribuția Rogepa în proiect

Adaptarea și Traducerea Informațiilor

Proiectul se bazează pe informații provenite din regiunile tuturor partenerilor, deci Rogepa este responsbilă să furnizeze, structureze și să traducă informații despre turismul accesibil în România, cu precădere din zona Maramureș. Traducerea și adaptarea în limba română a informațiilor contribuite de alți parteneri ajută la vizibilitatea proiectului în România.

Resurse
pentru evaluare

Rogepa coordonează al doilea produs al proiectului, platforma online pentru evaluarea competențelor existente ale celor care activează în sectorul turistic. Pentru acest obiectiv folosim expertiza noastră tehnică dar și cunoștiințele noastre despre formare pentru a dezvolta resurse de învățare și evaluare.

Resurse de Formare
și Orientare

Al treilea și al patrulea produs ale proiectului presupun dezvoltarea unui curs și a unui instrument de orientare profesională menite să îmbunătățească abilitățile și angajabilitatea furnizorilor de servicii turistice. Aceste produse evidențiază turismul accesibil ca un instrument care îmbunătățește calitatea, profitabilitatea și cota de piață a furnizorilor de servicii turistice.

Web
Design

Website-ul proiectului este o resursă importantă pentru diseminarea informației. Suntem acreditați să structurăm, construim și actualizăm website-ul RESTAT în cele 6 limbi ale proiectului. Dezvoltăm totodată și resurse vizuale pentru a ajuta la ilustrarea conținutului website-ului. Ne asigurăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru website. Conținutul website-ului este furnizat de toți partenerii proiectului.

Planificare de evenimente

Rogepa a găzduit o întâlnire transnațională la care au fost reprezentați toți partenerii proiectului. Pe parcursul întâlnirii de la Baia Mare am fost atenți să furnizăm spațiul corespunzător pentru conversații și prezentări, dar am și organizat excursii locale opționale care să-i ajute pe oaspeții noștri să se familiarizeze cu contextul și nivelul implementării turismului accesibil.

Cooperare Internațională

RESTAT este planificat în așa fel încât toți partenerii sunt implicați în majoritatea aspectelor proiectului. Cooperarea de la distanță este astfel un element crucial în derularea proiectului. Comunicarea și managementul proiectului se bazează pe Basecamp, pentru structurarea informațiilor, colaborăm folosind Google Sheets și Google Docs și susținem întâlniri pe Skype. Participăm de asemenea la cele 5 întâlniri transnaționale în țările de implementare ale proiectului.

Partenerii:

Logo Tusa

Municipalitatea Tusa

Coordonatorul proiectului este Municipalitatea Tusa. Tusa este situată la 90 de kilometri la est de Palermo, în Sicilia, Italia și este alcătuită din satele Castel di Tusa și Milianni, de-a lungul coastei Tireniane. Datorită unei creșteri recente a fluxului turistic, municipalitatea și-a îmbunătățit serviciile de turism accesibil, dar oportunitatea de a îmbunătăți aceste servicii este mare în această zonă. Din acest motiv Municipalitatea Tusa are tot interesul ca soluțiile oferite de RESTAT să fie cât mai bune calitativ.

Logo New Horizons

New Horizons

New Horizons este o organizație non-profit, localizată în Tusa, Italia. A fost fondată în 2016 și dedicată promovării dezvoltării sociale și prezervării culturale a zonei. Organizația încearcă să conecteze comunicatea locală, relativ izolată, cu lumea dinamică din exterior prin educație și formare, servicii de informare și cooperare internațională.

Logo ECTE

ECTE

ECTE este o instituție de formare certificată de Ministerul Educației din Grecia. Ei furnizează servici de învățare pe tot parcursul vieții cu scopul de a promova angajabilitatea prin actualizarea abilităților profesionale ale adulților sau prin dezvoltarea de noi abilități. O parte majoră din serviciile oferite de ECTE sunt activitățile de promovare a angajării tinerilor. În afară de formare ECTE mai oferă servicii de consiliere în carieră, intervenții ghidate inovative, mobilitate internațională pentru muncă sau practică.

Logo Euro FUE UJI

Foundation Universitat Jaume I Empresa (FUE-UJI)

EuroFUE-UJI din Castellón, regiunea Valencia, Spania este biroul care se ocupă cu proiecte internaționale a Fundației Universității Jaume I Empresa. Au misiunea de a dezvolta proiecte inovative împreună cu grupurile de cercetare ale universității și cu alte companii și asociații. Biroul European a fost în mai multe rânduri lider de proiect și partener în consorții în care a dezvoltat protocoale de comunicare prin informare proactivă, dialog și participare.

Logo Handy Club Ostrava

Handy Club Ostrava

Handy Club Ostrava este o organizație non-profit regională în Ostrava, Republica Cehă. A fost fondată cu scopul de a reuni persoane cu dizabilități fizice, prietenii lor și alte entități interesate cu scopul de a realiza o mai bună integrare socială a persoanelor cu dizabilități. Cel mai important scop este de a reduce barierele care separă persoanele cu dizabilități de societatea comună.

Logo Rogepa

Rogepa

Rogepa este o companie româno-germană activă în regiunile orașelor Baia Mare și Cluj-Napoca, România, activitatea principală fiind educația adulților. Designul programelor de formare, dezvoltarea de curricule, consilierea profesională, designul de materiale de formare, managementul de proiecte europene și planificare de evenimente naționale și internaționale sunt domeniile în care avem experiență. Credem în folosirea tehnologiilor actuale pentru a face formarea de înaltă calitate accesibilă pentru toți.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Mai Mult

Dacă vă interesează proiectul RESTAT și doriți să aflați mai multe informații, vizitați website-ul proiectului.